البته ناگفته نماند که این قسمت با حضور بهرام افشاری و شاید چند قسمت آینده هم با حضور بینندگان برگزار شود زیرا این قسمت ها از قبل تولید و فیلمبرداری شده است و الان پخش می شود.