با این که گفته می شود سریال در اواخر مراحل فیلم برداری اش است و نهایت دوماه دیگر طول بکشد. اما هنوز هیچ نامی از بازیگران رسانه ای نشده است و هیچ خلاصه ای درباره آن منتشر نشده است بسیاری را کنجکاو کرده است. که سریال نوروزی شبکه سه سیما که هموار در نوروزهای گذشته فیلم ها و سریال های خوبی پخش کرده است آیا می تواند بار دیگر مخاطبین را میخکوب کند؟!