زبان: ویتنامی

دانلود فیلم داستان ترسناک ویتنامی Vietnamese Horror Story 2022

دانلود فیلم داستان ترسناک ویتنامی Vietnamese Horror Story 2022

این فیلم دارای رنگ های تیره و شیطانی با مواد زندگی روزمره است. فرهنگ و باورها، آداب و رسوم و عادات مردم ویتنام علاوه بر صحنه های ترسناک، در این اثر برجسته خواهد بود.